The wishlist name can't be left blank

Praktijk Check-up

Daxtrio Praktijk Check-up

De periodieke controle voor uw praktijk

Binnen uw praktijk werkt u met tal van diagnostische- en meetapparaten die u een waarde of uitslag doorgeven. Maar hoe zeker bent u van de juistheid van deze waarden? Immers, meetapparatuur kan ook in de loop van de tijd afwijkingen of mankementen gaan vertonen. Voor dit probleem voert Daxtrio het periodieke onderhoud van alle apparatuur uit bij u op de praktijk.

Wat is een Praktijk Check-up?

De Praktijk Check-up is een jaarlijks terugkerende controle voor tal van medische en diagnostische apparaten die gebruikt worden binnen uw praktijk. Na afloop van deze Check-up ontvangt u van ons een controlerapport met informatie over de door ons gecontroleerde apparatuur. Deze informatie is voor u de basis voor bijvoorbeeld een praktijkvalidatie of als bewijs naar uw patiënten.

Hoe werkt het?

Wij nemen ruim van tevoren contact met u op en plannen een afspraak om langs te komen bij u op de praktijk. Tijdens ons bezoek controleren wij alle apparaten zoals overeengekomen. Kleine onvolkomenheden worden indien mogelijk direct verholpen. Alle onderdelen die benodigd zijn om een apparaat weer correct en/of veilig te laten werken worden door ons apart berekend. De extra tijd niet.

Wat wordt er precies gecontroleerd?

Bloedrukmeters
Zowel bij analoge als digitale meters valideren wij verschillende waardes van het drukmeetmechanisme en controleren wij op het functioneren van meter, slangen en manchet.

Weegschalen
Zowel bij analoge als digitale apparaten valideren we de schalen met behulp van geijkte gewichten en doen wij een visuele controle.

Dopplers
Een controle op de werking van de doppler en de transducer.

Hemocue glucosemeters
Valideren van de meter door middel van controle vloeistof en het reinigen van de lens indien nodig.

Hemocue HB meters
Valideren van de meter door middel van controle vloeistof en het reinigen van de lens indien nodig.

Overige glucosemeters
Een controle op de werking en valideren door middel van bijgeleverde controlevloeistof.

Audiometers
Algehele controle op bediening, snoeren en werking. Uitgebreid ijken en kalibreren kan alleen door een specialist.

Saturatiemeters
Een algehele controle op de werking door middel van een geijkte saturatie simulator.

Thermometers
Een controle op de werking en validatie door middel van een temperatuur meetsimulator.

ECG apparatuur
Een controle door middel van een ECG simulator en de afgifte van goedkeuringscertificaat bij een Welch Allyn ECG.

Spirometer
Controle op algehele werking en validatie door middel van een ijkspuit.

AED’s
Visuele controle op de werking en de houdbaarheidsdatum van batterijen en pads.

Centrifuges
Controle op de juiste werking en de balans.

Behandelbanken
Een algehele controle op bediening en veiligheid.

Wat kost het?

Aantal huisartsen Standaard prijs Prijs totaalklant *
 1 huisarts € 225,- € 146,25
 2 huisartsen € 275,- € 178,25
 3 huisartsen € 325,- € 211,25
 4 huisartsen € 385,- € 250,25
 5 huisartsen € 430,- € 279,50
 6 huisartsen € 480,- € 312,00
 7 huisartsen € 520,- € 338,00
 8 huisartsen € 565,- € 367,25
 9 huisartsen € 610,- € 396,50
10 huisartsen € 655,- € 425,75


* U ontvangt 35% korting op de Praktijk Check-up indien u alle verbruiksartikelen bij Daxtrio afneemt.

Overzicht onderhoud apparatuur

  IJken Kalibreren Inspectie Onderhoud
Bloeddrukmeters    
Weegschalen    
ECG apparatuur - incl. meetrapport    
Spirometer    
Oorthermometers    
Saturatiemeters    
24-uurs meters ABPM    
Tympanometers mogelijk    
Hemocue 201 Hb-meters  
KNO instrumentarium        
Autoclaven Melag - plus certificaat    
Onderzoekslampen      
Audiometers   mogelijk  
Glucosemeters  
Microscopen      
Doppler      


* Indien mogelijk en/of reinigen.

Audiometer

Het kalibreren van een audiometer dient door de fabrikant gedaan te worden en valt buiten dit abonnement. Alsmede reparaties van apparaten, deze kunt u in overleg meegeven aan onze servicemonteur. Echter zal daar een aparte prijs voor berekend worden, afhankelijk van het apparaat en het defect.

Melag autoclaaf onderhoud

Daxtrio is gecertificeerd Melag service partner. Wat betekent dat Daxtrio bevoegd is om autoclaven te onderhouden en hier service op te verlenen. Met dit contract heeft u altijd voorrang op ondersteuning vanuit onze technische dienst. U ontvangt kosteloos een leen autoclaaf wanneer de storing niet op korte termijn te verhelpen is.

Modellen

- Melag 15 EN+
- Melag 23/29S+
- Melag VS+
- Melag B+/BL+

Om een juiste werking te kunnen garanderen hanteren wij voor alle typen autoclaven een maximaal aantal sterilisatie cycli's. Dit aantal ligt tussen de +/- 365 tot 500, voor de meeste gebruikers komt dit neer op een jaarlijkse onderhouds interval.

Onderhoud

Tijdens het jaarlijkse onderhoud aan uw autoclaaf wordt standaard:
- Het bacteriefilter vervangen;
- Een Bowie en Dick of Helix test gedaan;
- De deurring vervangen;
- Het overdrukventiel vervangen;

U ontvangt na afloop een certificaat voor uw NHG-praktijkaccreditatie. Dit certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar.

Prijzen

  Standaard prijs Prijs totaalklant *
Melag autoclaaf service € 325,- € 260,-


* U ontvangt 20% korting op de Melag autoclaaf service indien u alle verbruiksartikelen bij Daxtrio afneemt.

Voorwaarden

Heeft u een Melag autoclaaf, wij combineren het het periodieke onderhoud van uw autoclaaf extra voordelig met de Praktijk Check-up. Daxtrio is een geautoriseerd Melag dealer en servicepartner en heeft een eigen technische dienst voor Melag autoclaven. Wij onderhouden uw sterilisator door middel van een onderhoudsprotocol om de werking en levensduur van uw Melag zo optimaal mogelijk te houden. Wij vervangen proactief het bacterie filter, de deurring, filters, rubbers en overdrukventiel. Wij testen het apparaat met een Bowie en Dick test en maken een controle certificaat.

Uitgesloten van het contract zijn extra onderdelen welke door oneigenlijk gebruik, slijtage of handelingen van derden defect zijn geraakt en vervangen dienen te worden. Ook voorrijkosten en arbeidsloon vallen in deze gevallen buiten dit contract. De eindgebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk voor het sterilisatieproces en het correcte gebruik van de autoclaaf.

Praktijk Check-up + Melag autoclaaf service

Het controleren van de medische en diagnostische apparaten in uw praktijk, de Praktijk Check-up, kan worden gecombineerd met een onderhoudsbeurt aan uw Melag autoclaaf. U kunt uw praktijk minimaal belasten met onderhoudswerkzaamheden en bent u bovendien voordeliger uit dan wanneer wij afzonderlijk langs komen voor een Praktijk Check-up of onderhoud aan uw autoclaaf.

Prijzen

Praktijk Check-up + Melag autoclaaf service Prijs * Prijs totaalklant **
 1 huisarts € 522,50 € 385,95
 2 huisartsen € 570,00 € 416,80
 3 huisartsen € 617,50 € 447,70
 4 huisartsen € 674,50 € 484,75
 5 huisartsen € 717,25 € 512,55
 6 huisartsen € 764,75 € 543,40
 7 huisartsen € 802,75 € 568,10
 8 huisartsen € 845,50 € 595,90
 9 huisartsen € 888,25 € 623,55
10 huisartsen € 931,00 € 651,45
11 huisartsen € 973,75 € 679,25
12 huisartsen € 1.011,75 € 703,95

Combinatiekorting

* U ontvangt 5% korting op de Praktijk Check-up indien u deze combineert met de service aan uw autoclaaf.
** Daarnaast ontvangt u nog eens 35% korting op de Praktijk Check-up indien u alle verbruiksartikelen bij Daxtrio afneemt.

Wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze service afdeling om een afspraak te maken voor uw periodieke controle, wij kunnen u meteen informeren hoe u een totaalklant kunt worden om in aanmerking te komen voor de speciale tarieven. Bel direct met ons service afdeling op 088-1117666 optie 2.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief voorrijkosten, exclusief BTW en onder voorbehoud 2021.