The wishlist name can't be left blank

Praktijk Check-up: Huisartsenpraktijk

PREVENTIEF ONDERHOUD

In de huisartsenpraktijk maakt u dagelijks veelvuldig gebruik van diverse diagnostische meet en weeginstrumenten. Aan de hand van de gemeten waarden komt u tezamen met een anamnese en klinisch onderzoek tot een diagnose en behandeling. Hiervoor is het zaak dat u er van verzekerd bent dat uw diagnostische meet en weeginstrumenten kloppende waarden geven en dat uw kostbare instrumenten op de juiste manier van onderhoud voorzien zijn. Daxtrio medische producten is specialist in het onderhouden van uw medische apparatuur en instrumenten. Wij voeren het onderhoud uit conform de normen welke gesteld worden door de fabrikanten zodat wij voldoen aan alle richtlijnen opgesteld binnen de MDR, NPA en HKZ.

Tijdens de jaarlijkse praktijk check-up zullen wij de diverse medische apparatuur en instrumenten onderhouden, controleren, kalibreren en justeren waar mogelijk. Met meer dan 40 jaar ervaring hebben wij ruimschoots ervaring met alle veel voorkomende apparaten en zijn onze technische medewerkers uitstekend op de hoogte van de correcte werking van uw apparatuur.

GECERTIFICEERD PERSONEEL

Al onze technische medewerkers zijn gecertificeerd volgens IEC62353 & IEC6060-1 daarnaast zijn ze getraind plus gecertificeerd door de fabrikanten om het onderhoud volgens fabriekseisen uit te voeren. Op deze manier voert Daxtrio het onderhoud bij u op de praktijk uit volgens de geldende NEN en leveranciers normen. Dit verzekerd u van continuiteit in uw praktijk en geeft een geruststellende gedachte dat wat u meet ook daadwerkelijk juist is.

MDR

Sinds Mei 2021 is er een nieuwe Europese verordening genaamd MDR (Medical Device Regulation) Er worden hogere eisen gesteld aan de veiligheid en betrouwbaarheid van medische hulpmiddelen, met meer nadruk op een levenscyclusbenadering, ondersteund door klinische gegevens, en verhoogde post-market surveillance. Ook vraagt deze verordening om een meer gereguleerde manier van onderhoud aan uw medische instrumenten en de eis dat dit alles volgens minimale fabriekseisen plaatsvindt. Daxtrio voldoet met de Praktijk Check-Up volledig aan deze verordening.

SAMENSTELLING

Samen met Daxtrio medische producten kiest u de gewenste samenstelling van pakketten voor de Check-Up. Tezamen met u kunnen wij een pakket samenstellen welke het beste aansluit bij de behoeftes en wensen van de praktijk. U kunt kiezen voor een basis pakket of op diverse punten voor een geavanceerde controle welke in meer of mindere mate aansluit bij de diverse eisen van de MDR, NPA en HKZ.

WERKWIJZE

Na het afsluiten van een praktijk Check-Up plannen wij samen met u een geschikt moment in voor de controle van alle betreffende apparatuur en instrumenten. Alle geschikte apparatuur en instrumenten zullen wij onderhouden, controleren, kalibreren en justeren waar mogelijk. Bij goedkeuring van een instrument zullen wij deze voorzien van een controlesticker met een datum hierop voor de volgende keuring. Een afgekeurd instrument zullen wij voorzien van een duidelijk herkenbare sticker, tevens zullen wij dit vermelden op uw onderhoudscertificaat. Voor het aankomende jaar zullen wij ruim van te voren een nieuwe controle datum voorstellen.

ONDERHOUDSCERTIFICAAT

Op dit certificaat kunt u alle gecontroleerde apparatuur terugvinden op basis van merk, model, serienummer, de gemeten waarden en de afwijkwaarden. U heeft één document met hierop alle goedgekeurde en afgekeurde instrumenten. Dit onderhoudscertificaat kunt u online terugvinden op daxtrio.nl onder de rubriek: Service Rapporten

ISO 9001 & 14001

Daxtrio medische producten is ISO9001 kwaliteitsmanagement en ISO14001 milieumanagement gecertificeerd, hiermee weet u dus zeker dat wij het onderhoud op een geprotocolleerde en verantwoorde manier uitvoeren.

MELAG AUTOCLAAF ONDERHOUD

Daxtrio is een gecertificeerd /geautoriseerde Melag service partner. Wat betekent dat Daxtrio bevoegd is om ook uw autoclaaf te onderhouden en hieraan service te verlenen. Met dit contract heeft u altijd voorrang op ondersteuning vanuit onze technische dienst. U ontvangt kosteloos een leen autoclaaf wanneer de storing niet op korte termijn te verhelpen is.

KORTING EN LOYALITEIT:

Wanneer u als vaste klant bij Daxtrio al uw verbruiksartikelen besteld dan krijgt u op de Praktijk Check-Up en op de controle aan uw autoclaaf een zeer interessante korting oplopend tot 35% Met deze extra kortingen willen wij graag de loyaliteit van onze vaste klanten belonen.

OVERZICHT ONDERHOUD APPARATUUR

PRAKTIJK CHECK-UP
De Praktijk Check-Up is een jaarlijks terugkerende controle voor tal van medische en diagnostische apparaten die worden gebruikt binnen uw praktijk. Na afloop van de Check-Up ontvangt u van ons een controlerapport met informatie over de door Daxtrio gecontroleerde apparatuur. Deze informatie is voor u de basis voor de NHG-praktijkaccreditatie of als bewijs naar uw patiënten.

Wat wordt er gecontroleerd?

AED

Functionele en optische controle van de AED volgens protocol.Controle houdbaarheid van de batterij en pads.

Audiometer

Functionele en optische controle van de audiometer, headset en kabels. > Pluspakket: op offerte basis dB controle en justering.

Autoclaaf

> Pluspakket: algehele onderhoud volgens Melag onderhoudsprotocol met vervanging van diverse onderdelen, bijwerken van software, lektest volgens NEN 3140, uitlezen van foutmeldingen en testen met een Bowie & Dick test.

Bloedrukmeters

Digitaal, analoog, 30minuten & 24uurs meters. Er wordt gevalideert m.b.v. een geijkte, digitale controle opstelling volgens Europese richtlijnen. Drukmeting op 6 niveaus: 0/50/100/150/200/250 mmHg, controle van de slangen en het manchet.

Broedstoof

Controle van temperatuur en visuele controle op werking plus beschadigingen.

Coagulator

> Pluspakket: Functionele en optische controle van de diverse kabels en accessoires, doormeten van handvat en neutraal elektrodenplaat, doormeten H.F. op standen cut, coag en blend volgens NEN

CRP meter

> Pluspakket: Functionele controle, zelftest controle, software bijwerken, interne reiniging en controlemeting aan de hand van controlevloeistof.

Doppler

Functionele controle van transducer, kabel, volumeregelaar en algemene staat van de doppler.

ECG

Controle d.m.v. simulator op geregisteerde waarden, doormeten patiëntenkabel en interface kabel, optische controle algehele staat.

Glucosemeters

Een controle op de werking en valideren door middel van controlevloeistof, controle van het batterijniveau.

Glucosemeter Hemocue

Valideren van de meter door middel van controle vloeistof, zelftest controle, reinigen van de optische unit en meetkamer.

HB meter Hemocue

Valideren van de meter door middel van controle vloeistof, zelftest controle, reinigen van de optische unit en meetkamer.

Koelkast

> Pluspakket: Controle op afstelling en ventilatie, controle afstelling temperatuur, controle deurrubbers, backup batterij controle en vervanging indien nodig.

Microscoop

Visuele controle op staat objectieven, occulair en kruistafel, reiniging en smering.

Onderzoeksbank

Visuele controle op de bank, kabels, onderdelen, scharnierende delen en bekleding, smering waar nodig.

Onderzoekslamp

Visuele controle op kabels, armatuur en lampenkop, Controle van de bevestiging en afstelling waar nodig.

Saturatiemeter

Visuele en functionele controle d.m.v. de Fluke Spot light SPO2 functional tester, batterij controle.

Spirometer

Controle op algehele werking en validatie door middel van een calibratiespuit.

Urineanalyser

Valideren van de analyser door middel van controle vloeistoffen en controle cuvet, reiniging behuizingen testtafel

Thermometer oor

Validatie van de meeste digitale oorthermometers m.b.v. een 9600 plus calibratie tester. controle op staat batterijen en lekkage.

Thermometer rectaal

Validatie van de meeste rectale thermometers m.b.v. een calibratie tester.

Tympanometer

Controle van batterij en printer, validatie van de tympanometer op 0,5 en 1cc, controle reflex tone. > Pluspakket: Controle calibratie datum en reset waar mogelijk reflextone controle

Urinecentrifuge

Controle op de juiste werking en de balans.

Weegschaal

Controle d.m.v. ijkgewichten op 5 niveaus, eventueel justering waar mogelijk.

Weegschaal unster

Controle d.m.v. ijkgewichten op 5 niveaus, eventueel justering waar mogelijk.

Wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze service afdeling om een afspraak te maken voor uw periodieke controle, wij kunnen u meteen informeren hoe u een totaalklant kunt worden om in aanmerking te komen voor de speciale tarieven. Bel direct met ons service afdeling op Tel. 088 - 111 76 66 optie 2.

Of stuur een e-mail naar [email protected] voor het maken van een afspraak.

Downloads en informatie


Inschrijfformulier Jaarlijks Onderhoud