Holtertraining
De technische afdeling van Daxtrio is deze week begonnen aan een intensieve training bij Welch Allyn voor de ECG Holter. Daxtrio gaat een protocol ontwikkelen voor de controle en documentatie van het Holtersysteem van Welch Allyn. Vanuit de Nederlandse markt komt er steeds meer vraag naar een uniform controle protocol voor ECG holters.

 

Certificaat
Er zijn nu al enkele bedrijven die Holters controleren maar er is geen enkel duidelijk zicht op wat en hoe precies gecontroleerd wordt door deze partijen. Vandaar dat Daxtrio een eensluidende procedure gaat ontwerpen voor Welch Allyn holters zodat er een erkent certificaat afgeven kan worden voor inspectie van de gezondheidszorg

 

Protocol
Apparatuur in medische pratijken en cardiologie centra moet elk jaar gecontroleerd worden. Om dit te documenteren is een protocol nodig. Een uitgebreide training door een Welch Allyn technicus geeft een duidelijk beeld van de werking van de Holter en de bijgeleverde softeware. Vanuit dat punt kan Daxtrio beginnen met de in kaart brengen van de waardes van de output. Door te bepalen wat  de afwijkingen zijn die binnen de gestelde marges liggen, kunnen we de goede werking van apparatuur bepalen.

 

Holteronderzoek
Een holteronderzoek is een registratie van het hartritme door middel van een hartfilmpje gedurende  24 uur. Een holterregistratie geeft aan hoe het hart zich over een langere periode gedraagt. De meetapparatuur legt de hartslag onafgebroken vast, waarmee onregelmatigheden in het hartritme worden opgespoord. Allerlei ritmestoornissen kunnen op deze manier worden beoordeeld. Daarnaast kan de cardioloog het resultaat van een behandeling beoordelen. Ook worden de perioden zichtbaar gemaakt waarin het hart te weinig zuurstof heeft. Het onderzoek Een holterlaborant sluit de holter in het ziekenhuis aan. Er worden afleiders op de borst van de patiënt bevestigd die met elektrische draden verbonden zijn met de holter. De holter wordt in een schoudertasje meegedragen of aan de broekriem bevestigd. Tijdens het dragen van de holter, doet de patiënt zo veel mogelijk de normale dagelijkse dingen. Er mag echter niet gedoucht worden. Omdat de cardioloog wil weten wanneer de klachten ontstaan, is het nodig te weten wat men doet op het tijdstip dat men klachten heeft. De patiënt krijgt een dagboek mee waar de eventuele klachten in genoteerd kunnen worden, en de tijdstippen van maaltijden, bepaalde activiteiten en inspanningen zoals fietsen of traplopen en het medicijngebruik.

 

Informatie
Wilt u meer informatie over de controle van de Welch Allyn holters, neem contact met technische afdeling van Daxtrio.