De laatste weken ontvangen we veel meldingen van  gebruikers van Melag autoclaven die niet meer starten omdat het demi water vervuild zou zijn (-Water Kwaliteit Slecht-). Na onderzoek  blijkt er dan in vrijwel alle gevallen demi water gebruikt te zijn dat al vanaf de leverancier vervuild is.

Voor  Melag autoclaaf mag men alleen gedemineraliseerd water gebruiken met een waarde van minder dan 45 microsiemens. Water met een hogere waarde zouden de Melag autoclaaf kunnen beschadigen en het sterilistatieproces in gevaar kunnen brengen. Er blijkt een een partij demi water in omloop dat vervuild is, en niet voldoet dan de eisen van Melag. We zien dat water van deze partij regelmatig opduikt bij apotheken en groothandels.

 

Om te voorkomen dat uw autoclaaf beschadigd, gebruik alleen gedemineraliseerd water met de garandeerde waarde  5 -8  microsiemens. Dit staat op op het eitket van de flacon.

 

Het gedemineraliseerd water van Daxtrio heeft een gegaranderdeerde waarde van maximaal 8 microsiemens zodat uw autoclaaf goed blijft functioneren. Bekijk hier het gedemineraliseerd water van Daxtrio.

 

Gebruikt u veel demiwater? Dan zou u een waterfilter kunnen overwegen. Een Meladem 40 brengt geleidingswaarde van het  kraanwater terug tot  0 microsiemens. Dan heeft u de beste kwaliteitwater voor u autoclaaf en zit u nooit zonder demiwater.