Verminderde werkzaamheid.

BD heeft via klanten uit de USA berichten ontvangen over verminderde werkzaamheid wanneer geneesmiddelen bereid of voorverpakt bewaard worden in BD Plastipak spuiten. Door een verandering in het productieproces wordt er bij sommige lotnummers een ander materiaal voor de rubber afsluiters gebruikt
In verband met de mogelijke impact op de volksgezondheid wanneer betreffende spuiten op die manier worden gebruikt, is het belangrijk dat betreffende spuiten worden geïdentificeerd.

Analyse van de oorzaak.

Er is vast gesteld dat de verminderde werkzaamheid geldt voor een aantal geneesmiddelen die in deze spuiten bewaard worden: fentanyl, rocuronium, neostigmine, morfine, midazolam, methadon, atropine, hydromorfon, cisatracurium en remifentanyl.
De verminderde werkzaamheid van deze geneesmiddelen werd alleen gerapporteerd wanneer deze stoffen in deze spuiten worden bewaard.

Mogelijke gevaren en risico’s voor de patienten.

Elk mogelijk risico door het bewaren van geneesmiddelen in spuiten en de mogelijk verminderde werkzaamheid van geneesmiddelen is afhankelijk van het specifieke geneesmiddel en de toepassing ervan.

Details van de producten.

Bij bepaalde lotnummers van BD Plastipak spuiten is de rubber stopper de oorzaak van de verminderde werkzaamheid. Het gaat vooral om zendingen die binnen Europa gedistribueerd zijn. BD wijst erop dat er op de lijst ook BD Orale spuiten staan.

Wat moet u doen om te controleren of u de betreffende spuiten bezit.
    • Controleer het catalogus of lotnummer van uw spuiten. De Daxtrio medewerkers kunnen u helpen met de identificatie of u kunt het nummer controleren op BD website
    • Controleer of uw spuiten uit dit lot afkomstig zijn.


  • BD blijft benadrukken dat, indien u de BD spuiten voor hun vooropgesteld doel van optrekken of injecteren van medische vloeistoffen en niet voor bewaring voorafgaand aan toediening, u elk lot van deze producten veilig kan gebruiken.
    BD is niet instaat om meteen terug te vallen op het gebruik van de oorspronkelijke stoppers en BD wil niet de spuiten met betreffende stoppers uit de distributie terugtrekken omdat een dergelijke actie zou resulteren in een verhoogd risico voor patiënten en een verstoring van de gezondheidszorg.

    BD blijft de spuiten met de betrokken stopper vervaardigen en distribueren aan haar klanten. Wilt u spuiten gebruiken voor het voor verpakken van medische vloeistoffen, neem dan contact op de Daxtrio verkoopafdeling.