Vorig jaar vond er een grote verandering plaats in het proces rondom het griepvaccin. In voorgaande jaren ontving u het vaccin kant en klaar voor gebruik, dat wil zeggen de spuit en de naald gecombineerd. Net als vorig jaar ontvangt u dit jaar weer alleen de spuiten, de veiligheidsnaalden dient u wederom zelf aan te schaffen!

Arbeidsomstandighedenwet

De reden voor deze wijziging is gerelateerd aan het besluit in de Arbeidsomstandighedenwet uit 2013 waarin staat dat werkgevers werknemers moeten beschermen tegen prikaccidenten. Dit moet onder andere worden bewerkstelligt door het verplicht gebruiken van veiligheidsnaalden. Het gebruik van veiligheidsnaalden is reeds sinds 2013 met dit besluit wettelijk verplicht! Het RIVM en het SNPG raden zeer duidelijk aan te kiezen om een veiligheidsnaald van BD (Beckton Dickinson) of Terumo te gebruiken.

Verschuiving verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de aanschaf en het gebruik van veiligheidsnaalden ligt bij de huisarts. De huisarts is tevens verantwoordelijk voor het assembleren van de veiligheidsnaald aan de spuit. Dit vergt extra handelingen bij zowel de voorbereidingen als bij het daadwerkelijk toedienen van het vaccin.

Veiligheidsnaalden

BD Eclipse veiligheidsnaalden zijn speciaal ontworpen om prikaccidenten te voorkomen. De naalden zijn voorzien van een plastic veiligheidsmechanisme waardoor de gebruikte naald wordt afgeschermd na gebruik.

Kosten

De aanschaf van de veiligheidsnaalden is voor rekening van de huisarts, maar het tarief voor uitvoering van het griepvaccin is verhoogd ter compensatie van de extra gemaakte kosten. Zowel de handeling als de duurdere naald worden verdisconteerd in het tarief.

Planning

De aanschaf van de veiligheidsnaalden dient tijdig te gebeuren om logistieke problemen rondom de griepvaccinatie periode te voorkomen. Daxtrio heeft een selectie veiligheidsnaalden in het assortiment welke aan alle gestelde eisen voldoen. Daxtrio kan bogen op een jarenlange ervaring als leverancier van medische verbruiksartikelen en kan u daarom tijdig voorzien van de juiste veiligheidsnaalden!

Advies

De BD Eclipse veiligheidsnaald 25G 0.5x16 mm is het meest ideale product om te gebruiken voor het veilig toedienen van griepvaccins. Voor meer informatie omtrent veiligheidsnaalden kunt u ook terecht op www.daxtrio.nl/veiligheidsnaalden.