Sinds januari 2012 is er een EU-richtlijn van kracht die het voorkómen van prikaccidenten en het veilig werken benadrukt. In Nederland heeft deze richtlijn geleid tot een wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Naast het verbod op recappen (terugplaatsen van doppen op naalden) en het verplichte gebruik van de juiste naaldcontainers, wordt ook het gebruik van veiligheidsnaalden verplicht gesteld. Het gebruik van veiligheidsnaalden beschermt uw medewerkers tegen prikaccidenten. Met het inzetten van veiligheidsnaalden stelt u het belang van de veiligheid van uw medewerkers voorop.

 

 

Veiligheidsnaald

Een veiligheidsnaald is een naald met een veiligheidssysteem. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk dat na het prikken de naald volledig afgeschermd kan worden, waardoor men zich niet kan verwonden aan de naald. Dit vermindert het risico op een prikaccident.

Er zijn meerdere soorten veiligheids- en beschermingsmechanismen. Welk systeem wordt gebruikt hangt af van de doelgroep, de toepassing en de situatie. In de handel zijn injectienaalden:

✔ waarbij de naald na de prikhandeling automatisch terugschiet in de spuit
✔ waar het beschermkapje aan de naald vast zit. Het beschermkapje is met een duimbeweging op een veilige manier over de naald te klikken
✔waarbij een naaldhuls handmatig over de naald kan worden getrokken zonder de naald aan te raken.

 

 

Welke veiligheidsnaalden

Veiligheidsnaalden voor griepsvaccin BD-Eclipse zijn veiligheidsnaalden met volledig geïntegreerd naald-veiligheidssysteem. Het vergrendelingsmechanisme biedt een optimale bescherming tegen naaldprikverwondingen. Dit zorgt voor een veilige en eenvoudige injectie. Het veiligheidssysteem van de veiligheidsnaalden is zo ontworpen dat de gebruikelijke punctietechniek toegepast kan worden en er geen extra stappen nodig zijn. Zodra de naald uit de patiënt wordt verwijderd klikt een veiligheidshuls hoor- en voelbaar vast op de naald. De BD Eclipse veiligheidsnaalden kunnen met alle Luer-Lock-aansluitingen veilig gebruikt worden..

 

Kosten

De aanschaf van veiligheidsnaalden en de extra werkzaamheden brengen extra kosten met zich mee. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft een berekening gemaakt van de extra kosten die gepaard gaan met de invoering van veiligheidsnaalden. In lijn met het advies van de LHV heeft het RIVM besloten dat het tarief per toegediende vaccinatie met € 0,30 zal worden verhoogd. Hierin is de aanschaf van de veiligheidsnaalden en de extra tijdsinvestering begroot.

 

Aanschaf

Daxtrio B.V. heeft een selectie veiligheidsnaalden voor u samengesteld welke voldoen aan alle eisen. Daxtrio B.V. is al jaren leverancier van medische verbruiksartikelen en kan u tijdig voorzien van de juiste veiligheidsnaalden!

 

Advies

De BD Eclipse veiligheidsnaald 25G 0,5x16 mm is het meest ideale product om te gebruiken voor het veilig toedienen van griepvaccins.


Voor meer informatie omtrent veiligheidsnaalden kunt u terecht op www.daxtrio.nl/veiligheidsnaalden.