Hemocue FAQ Hoe vaak moet ik de HemoCue Hb analyser kalibreren? (bron www.hemocue.nl)

De Hemoglobine Analysers worden vanaf de fabriek gekalibreerd volgens de hemiglobincyanide (HiCN) methode en behoeft geen re-kalibratie.

 

Hoe vaak moet ik de cuvette-houder reinigen?

De cuvette-houder dient u te reinigen met alcohol of een milde zeepoplossing wanneer deze vervuilt is. U trekt de cuvette-houder hiervoor uit de analyser, reinig deze en zorg dat deze goed droog is wanneer u hem terugplaatst.

 

Hoe vaak moet ik de optische unit van de Hb analyser reinigen? 

De reiniging is afhankelijk van de mate van gebruik, of vanwege wettelijke voorschriften.

Waarschuwing! Het optisch gedeelte niet openschroeven! 
Reinig de optische unit met de HemoCue Cleaner. De HemoCue Cleaner mag alleen gebruikt worden bij B-Hemoglobine analysers met serienummers hoger dan 9227-001001 en bij alle Hb 201+ analysers.

Volg de instructies in de HemoCue Cleaner verpakking voor gebruik.
1. Schakel de analyser uit en verwijder de cuvette-houder uit de analyser.
2. Open de individueel verpakte cleaner en voer de cleaner in de optische unit en schuif deze 5 tot 10 keer heen en weer.
3. Inspecteer de cleaner. 
Als er aan de cleaner bloedresten zitten, herhaal dan de procudure met een schone cleaner.
4. Reinig de cuvette-houder.
5. Wacht 15 minuten voor ingebruikname.
6. Plaats de cuvette-houder terug in de analyser, deze moet volledig droog zijn.
7. Controleer de analyser m.b.v. de controle cuvette.

Waarschuwing! De cleaner niet hergebruiken!

Voor de reiniging van B-Hemoglobine analysers met serienummers lager dan 9227-001001, neemt u contact op met DaxTrio.


Hoe bewaar ik mijn HemoCue Hemoglobine microcuvetten?


Hb 201: 
Bewaar de Hb 201 microcuvetten droog op kamertemperatuur (15-30 °C). De microcuvetten zijn vanaf de productiedatum in een ongeopende verpakking 2 jaar houdbaar.

Per stuk verpakte microcuvetten zijn vanaf de productiedatum in een ongeopende verpakking 1 jaar houdbaar.
 

Wat moet ik doen als de HemoCue Hb analyser een errorcode aangeeft?

De analyser toont "ERROR" of "E" en een cijfercode.

Het kan een tijdelijke storing zijn.

Schakel de analyser uit en zet deze weer aan na 30 seconden.
Neem een nieuwe cuvette en herhaal de meting.

Wanneer het probleem blijft, lees dan de specifieke errorcodes in de gebruiksaanwijzing. 

Wat is een goede kwaliteitscontrole?

Kwaliteitscontrole, bij voorkeur regelmatig, verifieert de functie van het systeem en waarborgt betrouwbare patiënten resultaten. De frequentie van kwaliteitscontrole zal afhangen van een aantal factoren zoals het aantal patiënten monsters en/of lokale regelgeving. 
 

Controle Vloeistoffen Oplossing 
Het is goed om de functie van het HemoCue systeem vóór gebruik dagelijks te controleren. Een controle van het volledige systeem d.w.z. zowel instrument als Microcuvetten, kan met een controle vloeistof worden uitgevoerd. 

De HemoCue systemen zijn ontwikkeld om correcte resultaten op vers volbloed weer te geven. 

De commercieel beschikbare kwaliteitscontrole oplossingen, zouden beduidend kunnen verschillen van vers volbloed. Zij variëren in samenstelling, zijn gestabiliseerd en bevatten conserveringsmiddelen of andere toevoegingen die onjuiste waardes zouden kunnen veroorzaken. Het wordt daarom geadviseerd om kwaliteitscontroles te gebruiken met vastgestelde waarden specifiek voor het HemoCue systeem. Voor geschikte controlevloeistoffen, zie Kwaliteitscontroles. 

De kwaliteitscontroles dienen binnen de toegewezen gebieden te vallen. Als de resultaten buiten dit gebied vallen, moeten de lokale richtlijnen voor foute kwaliteitscontrole worden gevolgd. 

Externe kwaliteitscontrole (Rondzending test) 
Externe kwaliteitscontrole kan lokaal, nationaal of internationaal zijn. De controle monsters met onbekende waarden worden gestuurd aan deelnemers voor analyse. 

Het personeel dat gewoonlijk de patiënten monsters test moet de externe controleoplossing testen op dezelfde manier als testen bij echte patiënten. De resultaten worden dan gewoonlijk gerapporteerd als aanvaardbaar of onaanvaardbaar in termen van verschil van het gemiddelde tussen resultaten gemeld door deelnemers en verwijzingslaboratoria. 

Neem voor meer informatie over beschikbare "rondzend tests", contact op met uw aangewezen nationale bevoegde instantie. 

Voor verdere informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing. 

 

Welke level controlebloed moet ik gebruiken?

Het is praktisch en relevant om een controlemonster te gebruiken met ongeveer eenzelfde uitslag als de patientuitslagen.
Volg uw interne kwaliteitscontrole voorschriften. 

 

De waardes van de controlevloeistoffen zijn te hoog of te laag. Wat moet ik doen?

Voor een controle van het totale systeem, d.w.z. van de analyser en cuvette kan een controle vloeistof gebruikt worden met een vaste hemoglobine waarde. De controle vloeistoffen moeten een zelfde viscositeit hebben als dat van normaal bloed. Het is belangrijk dat de controle vloeistof correct is opgeslagen, wordt gemixt en gebruikt volgens de instructies van de producent.
Waarschuwing! Veel controle vloeistoffen zijn niet geschikt voor de HemoCue Hb systemen omdat deze toevoegingen bevatten welke troebelheid veroorzaken. Omdat de HemoCue analysers troebelheid compenseren kan dit lagere Hb waarden geven.

Controleer de vervaldatum en opslag van de controle vloeistoffen en cuvetten. Ze kunnen te oud, beschadigd of verkeerd opgeslagen zijn.

Voor verdere informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Waarom is er een groter verschil in de Hb waarde tussen een capillaire duplometing en een veneuse duplometing?

Het bloed dat wordt verkregen via het aanprikken in de huid kan een concentratie van rode bloedcellen bevatten of met interstitioneel en intracellulaire vloeistof zijn verdund. Een goede capillaire monsterafname techniek is daarom essentieel voor goede resultaten. 

Zorg ervoor dat de hand van de patiënten warm en ontspannen is en dat de bloedstroom spontaan is. Als een tweede monster uit de zelfde vinger moet worden genomen dient dit onmiddellijk te worden gedaan nadat de eerste monster is genomen. 

Voor verdere informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Waarom is er soms een verschil tussen de HemoCue Hemoglobine resultaten in vergelijking met het laboratorium?

Een aantal factoren kunnen het resultaat van een vergelijking tussen twee hemoglobinemethodes beïnvloeden: 

Kalibratie verschillen 
De variaties in de kalibratiebepaling of de verschillen in kalibratie bepalingsmateriaal kunnen verschillen tussen methodes veroorzaken. De HemoCue Hemoglobine Analysers worden vanaf de fabriek gekalibreerd volgens de hemiglobincyanide (HiCN) methode en behoeven geen re-kalibratie.

Monstermateriaal 
Veneus en capillair bloed van zijn niet helemaal hetzelfde, zelfs niet als het capillaire bloed goed vloeit. De Hb concentratie van perifeer(capillair) bloed is groter dan in veneus bloed. Het verschil tussen perifeer en veneuse monsters zijn aanzienlijker als de oorlel i.p.v. de vinger als plaats voor punctie wordt gekozen. 

Het tijdstip van afname 
De hemoglobineconcentratie toont een dalende tendens gedurende de dag en heeft de laagste waarden tijdens de nacht. Dit dient in overweging te worden genomen wanneer de resultaten worden vergeleken. 

De positie van het lichaam 
Na van een staande naar een liggende positie over te gaan, vindt een daling van hemoglobine plaats. Wanneer men laboratoriumresultaten gaat vergelijken, wordt het geadviseerd om onder identieke omstandigheden de monsterafname uit te voeren.