EN norm

Ongemerkt maken normen deel uit van ons dagelijks leven. Producten moeten veilig zijn, processen zijn bij voorkeur efficiënt en producten en processen moeten op elkaar aansluiten. Daarom maken producenten en afnemers van medische handschoenen hierover afspraken die vastgelegd worden in een norm.


Normen voor onderzoekshandschoenen

De kwaliteit van onderzoekshandschoenen is aan strenge regels gebonden. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen zijn er EN normen ontwikkeld. Voor medische onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik is er de EN455, voor beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen is er EN374 en voor de beschermende handschoenen, algemene eisen en beproevingsmethoden is er de EN420.
De EN 455 en EN 374 bestaan op hun beurt weer uit respectievelijk vier en drie sub-normen of 'delen'. Het assortiment handschoenen van Klinion Protection voldoet aan de EN 455-norm en is uitgebreid getest volgens alle delen van de EN 374 op doorlaatbaarheid van cytostatica en verschillende chemicaliën.


In onderstaand schema een toelichting per handschoen.

EN 455: medische onderzoekshandschoenen eenmalig gebruik.

EN 455-1: eisen en testmethode voor afwezigheid gaten (pinholes). Norm AQL 1,5. Bepaling met waterdichtheidstest en luchtdichtheidstest.
EN 455-2: eisen en testmethode voor fysieke eigenschappen. Bepaling van maatvoering, dikte, rek- en treksterkte. Vanaf 2010 geldt een treksterkte van 6 Newton voor en na veroudering voor Nitrile onderzoekshandschoenen.
EN 455-3: eisen en testmethode voor biologische evaluatie. Aanwezigheid schadelijke stoffen, zoals poeder of micro-organismen, op de handschoen getest
EN 455-4: eisen omtrent houdbaarheidsperiode en labelgebruik.


EN 374: beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen.

EN 374-1: terminologie en prestatie-eisen. Beschrijving vereisten ter bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen.
EN 374-2: bepaling weerstand tegen indringen van vloeistoffen. Bepaling indringing weerstand door middel van de waterdichtheidstest of de luchtdichtheidstest.
EN 374-3: bepaling weerstand tegen chemicaliën. Bepaling doorbraaktijd van potentieel gevaarlijke (niet-gasvormige) chemicaliën. Op de combinatie van materiaal (de handschoen) en chemicaliën wordt de doorbraaktijd getest.


EN 420: beschermende handschoenen, algemene eisen en beproevingsmethoden

Vaststelling algemene eisen, waaraan alle typen beschermende handschoenen moeten voldoen.
Beschrijving beproevingsmethoden om deze eigenschappen te meten.
De eisen betreffen o.a. ontwerp, waterdichtheid, doelmatigheid en markering.