Advies over voorzorgsmaatregelen tegen het Ebola virus

Vanuit de gezondheidszorg bereiken ons steeds meer vragen over het Ebola virus en de te nemen voorzorgsmaatregelen. Vandaar dat wij, als leverancier van desinfectiemiddelen, u graag voorzien van informatie.


Wat is Ebola

Ebola is een zeldzame maar ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt en gepaard gaat met bloedingen in het lichaam. De ziekte heet officieel ebola hemorragische koorts. Deze wordt veroorzaakt door een virus (Filovirus). Sommige patiënten met de vermeende of geconstateerde Ebola virusinfectie worden nu behandeld in Noord-Amerika en Europa. Deze situatie roept de vraag naar passende infectie voorzorgsmaatregelen op voor medewerkers in de gezondheidszorg, ook in landen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de West-Afrikaanse Ebola virusepidemie.

 

Hoe krijg je het ?

Het Ebola virus wordt niet opgelopen door aanraking van geld, kruidenierswaren of water. Ook muggen dragen het Ebola virus niet over. Anders dan griep wordt Ebola ook niet overgedragen via de lucht. Ebola wordt namelijk via lichaamsvloeistoffen overgedragen. Tegen Ebola is geen geregistreerd vaccin of geneesmiddel beschikbaar. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit het bestrijden van de complicaties. Ebola geeft dusdanige klachten dat altijd een ziekenhuisopname volgt voor medische verzorging. Eenmaal besmet is de kans op overlijden groot (40 tot 90 procent).


Preventiemaatregelen

Een goed infectiepreventiebeleid vermindert het onzichtbare risico op infectieziekten en snelle verspreiding van infecties. Infectiepreventie d.m.v. handhygiëne is het belangrijkste middel tegen het overdragen van micro-organismen en het voorkomen van ziekenhuisinfecties.


Het BODE handhygiënesysteem:

Ebola is een envelop-virus en alle Sterillium producten uit ons Bode assortiment, dus ook Sterillium Med en Sterillium Gel, zijn effectief tegen envelop-virussen in 30 seconden!.
Alleen gezonde handen kunnen veilig worden beschermd tegen infecties. Uitgebreid onderzoek naar comptabiliteit en werking onderschrijft dat het Bode handhygiënesysteem patiënten en personeel de best mogelijke bescherming en verzorging biedt.