Daxtrio ABPM 6000s informatieVeel van de supportcalls die we krijgen gaan er veel over de ABPM die niet goed zou functioneren. Meestal ligt de oorzaak bij de gebruikte batterijen.

 

Batterijen

 
De Welch Allyn 6100S ABPM wordt gevoed door 2 AA baterijen van 1,5 volt. Vaak worden oplaadbare batterijen gebruikt en dat hoeft geen probleem te zijn. Zorg er wel voor dat de batterijen krachtig genoeg zijn, kies voor minimaal 2300 mA maar beter is de 2500 mA of 2700 mA. Omdat er erg veel van de baterijen gevraagd wordt, adviseren wij om de batterijen elke 6 tot 9 maanden te vervangen omdat tijdens het gebruik de kracht van de batterijen flink kan afnemen. Ook de contact puntjes van de batterijen kunnen problemen geven, door lekke batterijen en corrosie kunnen deze contact punten minder goed gaan geleiden. Dit is te verhelpen door deze licht op te schuren en de corrosie te verwijderden.


Foutcodes

 
Fout code 1: onbekende fout

 

Fout code 2: Dit kan wijzen op een van de volgende problemen:

• na 2 seconden heeft de pols het daalniveau niet bereikt
• hartritme heeft het gedefinieerde bereik niet bereikt
• variatie van het hartritme is te groot
• er zijn minder dan 4 metingen gedaan
• het stijgingsniveau is niet bereikt binnen 2 seconden na het dalingsniveau
• polsbandbreedte is buiten bereik
• Artefact door beweging
• maximum aantal slagen tegengekomen in een stap

 

Foutcode 3: Dit kan wijzen op een van de volgende problemen:

• het hartritme was in meer dan 3 drukstappen boven of beneden de normaalwaarde
• het verschil tussen systolische en diastolische druk was te klein
• de systolische druk is aanmerkelijk groter dan de pompdruk
• een oscillatiewaarde was lager dan de begin- of eindwaarde
• de polsbandbreedte is kleiner dan aan begin- of eindpunt
• de MAP is buiten bereik• de systolische druk is buiten bereik
• de diastolische druk is te groot• het aantal stappen is te groot• de oscillatiewaarde is te hoog
• de totale tijd is te lang• een functie nam te veel tijd in beslag

 

Foutcode 4: De voltage van de batterij is te laag

 

Foutcode 5: Er is geen manchet gevonden

 

Foutcode 6: Er zijn te veel metingen gedaan-of-Er was geen geheugen beschikbaar in EEPROM

 

Foutcode 7: Er zijn geen metingen beschikbaar-of-de metingen zijn gestopt

 

Foutcode 8: De hardware functioneert niet goed-of-fout op de nullijn of het pompen startte onverwacht.

 

FAQ

Meting mislukt herhaaldelijk:

• Let erop dat de gekozen manchet goed om de arm van de patiënt past.
• Controleer of de manchet nog steeds goed om de arm van de patiënt zit.
• Verricht een meting met de manchet om de andere arm van de patiënt.
• Vervang de batterijen als het oppompen niet goed werkt of maak de contactpunten goed schoon.
• Controleer of de meetapparatuur goed funtioneert. Test dit op een patiënt, waarvoor de test al we succesvol was.